Varaavuoro

KoskiBowling Oy
Uimahallintie 10 45700 Kuusankoski
05 3748390
info@koskibowling.fi
www.koskibowling.fi

MA-TO Klo 10-20
PE Klo 10-22 *Hohto 18.30-22
LA Klo 10-22 *Hohto 16-22
SU Klo 10-18

   
 

Takaisin ratavarauksiin

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomen VaraaVuoro Ab Oy
PL 31
80101 Joensuu
Y-tunnus: 23276472

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tomi Väänänen
Sähköposti: tomi.vaananen@fabrik.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen VaraaVuoro Ab Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Suomen VaraaVuoro Ab Oy:hyn.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on asiakkaan tekemien varausten käsittely.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Varauksia koskevat tiedot
- IP-osoite

7. Mistä henkilötiedot saadaan
Lähteenä on rekisteröity itse.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Tietoja säilytetään ja käsitellään Nebula Oy:n palvelimella. Nebula Oy täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.

Suomen VaraaVuoro Ab Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. VaraaVuoro-järjestelmää käyttävä palveluntarjoaja (KoskiBowling Oy) käyttää järjestelmän tietoja yksinomaan varausten hallintaan, eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle.

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit
Varaustietoja säilytetään vuoden ajan varauksen käyttöajan jälkeen.

11. Rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla tavalla, sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.

 


Takaisin ratavarauksiin